De 9 a 16 anys. Cada setmana des del 5/7 al 7/9.

CAMPUS ESTIU MULTIESPORTIU

Número d'inscripcions

Dades infant #1
Dades del pare, mare o tutor (Principal)

Dades del pare, mare o tutor (Secundari)

A quins números trucar en cas d’emergència

Torns i horaris

Cada horari requerirà un mínim d’inscrits.

Autoritzacions

El sotasignat autoritza a SASECTUR, SAU a la publicació amb fins publicitaris o d’exposició propis, de les fotografies que se li puguin realitzar al infant del qual és responsable, durant la realització de les activitats contractades.

PublicitatL'enviament d'aquest formulari suposa el consentiment a la inclusió de les vostres dades a l'arxiu informatitzat del Centre Esportiu de Sant Julià de Lòriai i el tractament de les mateixes per a la gestió administrativa. Aquesta autorització està subjecta a la Llei 15/2003, qualificada de protecció de dades personals i a la reglamentació vigent pel que fa al règim de protecció de dades personals podent exercir els vostres drets mitjançant comunicació al correu electrònic següent:

info@centreesportiusantjulia.ad

Total

80
,00€

Fes m'agrada

Centre Esportiu
Segueix-nos

Club Esportiu
Segueix-nos

Club Esportiu
Segueix-nos

Segueix-nos

TOP