Horaris

Dilluns
 • 19:00 - 19:30
 • 19:30 - 20:00
Dimarts
 • 16:00 - 16:30
 • 19:00 - 19:30
 • 19:30 - 20:00
Dimecres
 • 19:00 - 19:30
 • 19:30 - 20:00
Dijous
 • 16:00 - 16:30
 • 19:00 - 19:30
 • 19:30 - 20:00

Descripció

Els seus primer passos al món aquàtic.
El peixet experimentarà cóm és anar per fora i dins de l'aigua, cóm es flota, en definitiva, cóm és anar per l'aigua.

Quota: 
 • Abonats: 88,90€ / trimestre
 • No abonats: 129,90€ / trimestre
 

Es consideren abonats els infants amb pares / mares abonats