CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

Condicions de contractació


Accés al Centre
El carnet d’abonat dóna dret a l’ús de les instal·lacions del Centre dins la seva modalitat. Sense el carnet no es permet l’accés lliure a la piscina, gimnàs i zones de relaxació.
La contractació d’activitats dona dret a accedir als espais i horaris establerts per cada pràctica.

Accés al gimnàs
Es permet l’accés al gimnàs als abonats o practicants d’entrada puntual majors d’edat, menors d’edat amb edats compreses entre 13 i 15 anys amb autorització dels pares o tutors, acompanyats d’un adult responsable o en hores de monitor i/o menors d’edat amb edats compreses entre 16 i 17 anys amb autorització dels pares o tutors.

Accés a la piscina – vas gran
Tota persona que vulgui realitzar pràctica lliure de la natació a aquesta zona ha de saber nedar. Les persones que no en sàpiguen han d’anar acompanyades dels pares, tutors o monitors corresponents.
Es permet l’accés al vas gran de la piscina als abonats o practicants d’entrada puntual majors de 8 anys i/o menors de 8 anys acompanyats d’un adult responsable.
No es permet l’accés a aquest espai sense casquet de bany i xancletes.

Accés a la piscina – vas petit
Aquest espai queda restringit a infants abonats o d’entrada puntual menors de 5 anys acompanyats per un adult responsable i en hores en que no es desenvolupi cap activitat del Centre Esportiu de Sant Julià.
L’aforament d’aquest espai queda restringit a 13 persones.

Carnet d’abonat
El carnet d’abonat és personal i intransferible.
El préstec del carnet de client a una altra persona implica la baixa del Centre Esportiu de Sant Julià durant un període de sis mesos. La pèrdua del carnet implica un cost que s’haurà de fer efectiu en el moment de la seva renovació.

Pagament de quotes
Excepte la inscripció d’abonat, tots els rebuts posteriors podran ser domiciliats per banc a excepció dels no residents al país.

Pagament de matrícula d’inscripció i re - inscripció
En el moment d’adquirir un abonament per primera vegada, es tindrà que abonar un import de matrícula de inscripció de 60€. En cas d’adquirir-ho després d’una baixa, es tindrà que abonar un import de re – inscripció de 25€. Es podran realitzar descomptes o supressions temporals d’aquests imports en períodes de promoció determinats pel Centre Esportiu de Sant Julià.

Modalitats d’abonament i pertinença
Abonament individual adult: pertanyen a aquesta modalitat les persones amb edats compreses entre els 18 i 64 anys.
Abonament individual menor i 3a edat: pertanyen a aquesta modalitat les persones fins a 17 anys, els majors de 18 en etapa estudiantil de formacions de durada d’un any escolar i no assalariats i les persones majors de 65 anys residents a Sant Julià de Lòria sense disposició de carta magna o no residents a Sant Julià de Lòria.
Abonament familiar: pertanyen a aquesta modalitat les unitats familiars corresponents a la parella i fills amb característiques pròpies de l’abonament individual menor, famílies monoparentals amb fills amb característiques de l’abonament individual menor i matrimonis o parelles de fet.

Taquilles d’ús puntual
Taquilles d’ús puntual: Els vestidors disposen de taquilles puntuals que l’abonat sols pot utilitzar mentre estigui dins del Centre. Quan l’usuari abandona les instal·lacions l’ha de deixar lliure. Cada vespre s’obren totes les taquilles d’ús puntual tancades.

Taquilles d’ús permanent
L’abonament a aquest servei s’ha de sol·licitar a la recepció del Centre Esportiu de Sant Julià.

Canvis administratius i de modalitat
El client ha de comunicar a l’administració qualsevol canvi de domicili, telèfon de contacte i dades bancàries.

Canvis de preus
Totes les quotes d’activitats dirigides, d’abonament així com els preus dels serveis opcionals són susceptibles de modificació. No obstant, qualsevol canvi serà notificat amb un termini de 30 dies. El Centre Esportiu de Sant Julià podrà, a partir del moment que cregui oportú, crear unes quotes noves per modalitat a nous clients, o noves modalitats segons el grau d’ocupació i altres necessitats, sense que això afecti els que ja ho són.

Baixes
Cal comunicar la baixa personalment, signant el imprès previst a l’efecte (no per telèfon) abans del dia 25 del mes anterior al canvi. Mai no s’apliquen amb retroactivitat.
Definitiva - Desvincula al client del Centre a partir de la data en què ho comuniqui.
Per expulsió - Aquells clients que fereixin la sensibilitat i la intimitat d’altres usuaris, facin un mal ús de les instal·lacions o no compleixin el que estableix la sol·licitud d’ingrés, seran donats de baixa.

Impagament
El impagament d’una quota té com a conseqüència la impossibilitat d’accedir al Centre Esportiu de Sant Julià. Per poder tornar a accedir cal fer efectiu el import de tots els rebuts pendents així com les despeses bancàries derivades d’aquests.

Serveis inclosos en l’abonament
Els serveis oferts a l’abonament són l’ús de les zones de relaxació i sauna, la piscina i el gimnàs (sala de musculació i aparells cardiovasculars). Els menors de 18 anys, hauran de complir els requisits establerts al punt 2 del present reglament.
L’abonat obtindrà descomptes davant algunes activitats i serveis que especificaran aquesta diferenciació.

Activitats del Centre Esportiu de Sant Julià
Activitats dirigides: es contractarà a través del pac sempre i quan hi hagi disponibilitat de plaça. Aquest donarà dret a la pràctica i accés a les activitats determinades al programa de cada temporada en el horari especificat. Podran contractar aquest pac els majors de 16 anys. Per la seva pràctica s’haurà de presentar el certificat mèdic esportiu que certifiqui la possibilitat de realitzar aquesta pràctica.
Programa esportiu (escoles i club): Aquestes activitats donen dret de pràctica i accés a l’activitat contractada segons el programa de cada temporada. Podran contractar aquestes activitats, sempre i quan hi hagi plaça disponible, les persones que compleixin els requisits establerts per cadascuna d’elles. En el cas de club, l’admissió quedarà també subjecta a la valoració de nivell de l’entrenador corresponent.
Cursets de natació: Aquests donen dret de pràctica i accés al curs contractat segons el programa de cada temporada. Podran contractar aquests cursets, sempre i quan hi hagi plaça disponible, les persones que compleixin els requisits establerts per cadascun d’ells.
Activitats de lleure: Aquestes activitats donen dret de pràctica i accés a l’activitat contractada segons el programa establert. Podran contractar aquestes activitats, dins el període d’inscripció establert i sempre i quan hi hagi plaça disponible, les persones que compleixin els requisits establerts per cadascuna d’elles.

Serveis opcionals
Centre Esportiu de Sant Julià ofereix com a serveis opcionals: lloguer de taquilles, lloguer i compra de material esportiu (barrets de bany, ulleres, etc.), lloguer d’espais (esquaix, pavelló, etc.).

Horari d’obertura
El Centre Esportiu de Sant Julià està obert de dilluns a divendres de 7.00h a 24.00h i dissabtes de 9h a 14h i de 16h a 20h.
A l’estiu (24/06 al 8/9) estarà obert de dilluns a divendres de 7.00h a 22h i dissabtes de 9h a 14h i de 16h a 20h.

Dies de tancament
El Centre Esportiu tancarà els dies festius oficials.

Reglament del Centre Esportiu
Per poder utilitzar i accedir als espais i els serveis del Centre Esportiu de Sant Julià cal conèixer i respectar el reglament d’ús i normatives.

La direcció del Centre Esportiu de Sant Julià es reserva el dret d’admissió per qüestions d’aforament o d’altra mena, i modificarà les condicions econòmiques i generals quan ho consideri necessari.
 

Fes m'agrada

Centre Esportiu
Segueix-nos

Club Esportiu
Segueix-nos

Club Esportiu
Segueix-nos

Segueix-nos

TOP