Condicions de reserva

Condicions de reserva dels serveis
del Centre Esportiu Sant Julià

 

Aquestes Condicions de reserva s’apliquen a la contractació del servei de lloguer de les instal·lacions que el Centre Esportiu Sant Julià, ofereix a través del web https://centreesportiusantjulia.deporsite.net.

Les dades d’identificació i contacte de SASECTUR SAU (Centre Esportiu de Sant Julià) són les següents:

Domicili social: Plaça Calonge – Sant Antoni, s/n, Centre Esportiu, AD600 Sant Julià de Lòria (Principat d’Andorra).

Número d’Identificació Fiscal (NIF): A-706011-H
E-mail: info@centreesportiusantjulia.ad
Telèfon: (+376) 743 700

L’adquisició dels serveis oferts a través del Web comporta l’acceptació dels termes i condicions previstos a aquestes Condicions de reserva amb el que, abans de procedir a la seva acceptació, llegeixi atentament el seu contingut. Si no accepta les presents Condicions de reserva, l’adquisició dels serveis no es portarà a terme i, en conseqüència, no comportarà l’assumpció de cap tipus d’obligació ni de responsabilitat per part de SASECTUR SAU (Centre Esportiu de Sant Julià).

Al realitzar una contractació a través del Web, el Client declara ser major de 18 anys d’edat i tenir capacitat legal para contractar els productes del Web.

Per realitzar una comanda, el Client haurà de seguir cadascun dels tràmits del procediment de compra previstos a la Web.

SASECTUR SAU (Centre Esportiu de Sant Julià) es reserva el dret de modificar el contingut i/o abast de les Condicions de reserva en qualsevol moment, sense necessitat de comunicar-ho ni avisar-ho prèviament, fet pel qual llegeixi atentament el seu contingut ja que és responsabilitat del Client revisar les Condicions de reserva abans d’adquirir qualsevol producte del Web.

 

Registre del Client

La persona que efectuï la reserva s’haurà de registrar a la base de dades de SASECTUR SAU (Centre Esportiu Sant Julià).

El Centre Esportiu Sant Julià facilitarà, des del departament d’atenció al client o a través de la pàgina web de contractació un nom d’usuari (número de cens) i una contrasenya (designada pel propi usuari).

 

Períodes de reserva

Les reserves es podran fer amb una antelació màxima de 3 dies.

Les cancel·lacions d’aquestes es podran fins 3 hores abans de l’hora de reserva contractada. Passat aquest període, la reserva es cobrarà de forma íntegra.

 

Preu i forma de pagament

El preu de les reserves de les diferents instal·lacions es detallaran a la pàgina web del Centre Esportiu Sant Julià.

Els preus de venda indicats a la nostra web es mostren de la següent forma:

- Els preus NO inclouen l’IGI.

SASECTUR SAU (Centre Esportiu de Sant Julià) es reserva el dret d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes, podent actualitzar amb freqüència els productes o preus. El preu aplicable a la sol·licitud de reserva efectuada pel Client serà el que consti en el moment d’acceptar les Condicions de Reserva.

El Client podrà realitzar el pagament de les reserves mitjançant el medi especificat a continuació:

• Pagament amb targeta El Client haurà d’incloure el número de la seva targeta de dèbit/crèdit (Visa, Visa Electron i Mastercard), així com la resta d’informació addicional, que li sigui requerida en el procediment de compra. El càrrec s’efectuarà una vegada que sigui acceptat per l’entitat financera del Client ja que, en cas contrari, la compra no podrà portar-se a terme.

El justificant de compra dels productes es rebrà per correu electrònic al mail especificat a l’alta i fitxa del client. Per qualsevol dubte o petició sobre facturació, es podrà dirigir al nostre departament d’atenció al client. 

SASECTUR SAU (Centre Esportiu de Sant Julià) compta amb el protocol de seguretat de pagament que garanteix:

a) Que el Client està comunicant les seves dades al servidor de SASECTUR SAU (Centre Esportiu Sant Julià) i no per qualsevol altre.

b) Que entre el Client i el servidor de SASECTUR SAU (Centre Esportiu de Sant Julià) les dades es transmeten xifrades, evitant la seva possible lectura o manipulació per tercers.

SASECTUR SAU (Centre Esportiu de Sant Julià) no té accés ni emmagatzema dades sensibles relatives al mitjà de pagament utilitzat pel client. Únicament l’entitat corresponent processadora del pagament té accés a aquestes dades a mode de gestió dels pagament i cobraments.

 

Disposició de serveis

Una vegada realitzada la contractació dels serveis oferts per SASECTUR SAU (Centre Esportiu de Sant Julià), el Client tindrà que adreçar-se, físicament, per telèfon o per correu electrònic al servei d’atenció al client per acabar d’ultimar necessitats d’alta així com per facilitar-li productes derivats de la seva contractació, en cas necessari (targetes d’accés).

Si hagués alguna incidència amb la contractació dels serveis o les necessitats complementàries, SASECTUR SAU (Centre Esportiu de Sant Julià) informaria adequadament al Client.

 

Queixes i reclamacions

El Client haurà de contactar amb SASECTUR SAU (Centre Esportiu de Sant Julià), a través dels mitjans indicats al inici de les Condicions de reserva, per manifestar les seves queixes i reclamacions, comprometent-se SASECTUR SAU (Centre Esportiu de Sant Julià) a atendre-les el més aviat possible i, en qualsevol cas, en el termini d’un mes des de que són presentades.

 

Legislació aplicable i jurisdicció

Les Condicions de reserva es regiran i interpretaran de conformitat amb la legislació andorrana.

En el suposat de que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació i/o aplicació de les Condicions de reserva, els Jutjats competents seran els que disposi la normativa aplicable en matèria de jurisdicció competent de consumidors i usuaris.

Fes m'agrada

Centre Esportiu
Segueix-nos

Club Esportiu
Segueix-nos

Club Esportiu
Segueix-nos

Segueix-nos

TOP