POLÍTICA DE VENDES

Política de vendes

Aquesta Política de Vendes s’aplica a la contractació de les activitats i abonaments que SASECTUR SAU (Centre Esportiu Sant Julià), ven a través del web https://centreesportiusantjulia.deporsite.net.

Les dades d’identificació i contacte de SASECTUR SAU (Centre Esportiu de Sant Julià) són les següents:

Domicili social: Plaça Calonge – Sant Antoni, s/n, Centre Esportiu, AD600 Sant Julià de Lòria (Principat d’Andorra).

Número d’Identificació Fiscal (NIF): A-706011-H
E-mail: info@centreesportiusantjulia.ad
Telèfon: (+376) 743 700

L’adquisició dels serveis oferts a través del Web comporta l’acceptació dels termes i condicions previstos a aquesta Política de Vendes amb el que, abans de procedir a la seva acceptació, llegeixi atentament el seu contingut. Si no accepta la present Política de Vendes, l’adquisició dels serveis no es portarà a terme i, en conseqüència, no comportarà l’assumpció de cap tipus d’obligació ni de responsabilitat per part de SASECTUR SAU (Centre Esportiu de Sant Julià).

Al realitzar una contractació a través del Web, el Client declara ser major de 18 anys d’edat i tenir capacitat legal para contractar els productes del Web.

Per realitzar una comanda, el Client haurà de seguir cadascun dels tràmits del procediment de compra previstos a la Web.

SASECTUR SAU (Centre Esportiu de Sant Julià) es reserva el dret de modificar el contingut i/o abast de la Política de Vendes en qualsevol moment, sense necessitat de comunicar-ho ni avisar-ho prèviament, fet pel qual llegeixi atentament el seu contingut ja que és responsabilitat del Client revisar la Política de Vendes abans d’adquirir qualsevol producte del Web.


Registre del Client

Per iniciar el procediment de compra dels productes del Web, el Client tindrà que donar-se d’alta. En posteriors processos de compra, només serà necessari introduir el nom d’usuari i la contrasenya.

Preu i forma de pagament

El preu dels serveis serà el que s’indiqui en la moneda indicada a cada producte o servei del Web.

Els preus de venda indicats a la nostra web es mostres de la següent forma:

- Tots els preus inclouen l’IGI.

SASECTUR SAU (Centre Esportiu de Sant Julià) es reserva el dret d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes, podent actualitzar amb freqüència els productes o preus. El preu aplicable a la sol·licitud de compra efectuada pel Client serà el que consti en el moment d’acceptar la Política de Venda.

El Client podrà realitzar el pagament dels productes mitjançant el medi especificat a continuació:

• Pagament amb targeta El Client haurà d’incloure el número de la seva targeta de dèbit/crèdit (Visa, Visa Electron i Mastercard), així com la resta d’informació addicional, que li sigui requerida en el procediment de compra. El càrrec s’efectuarà una vegada que sigui acceptat per l’entitat financera del Client ja que, en cas contrari, la compra no podrà portar-se a terme.

El justificant de compra dels productes es rebrà per correu electrònic al mail especificat a l’alta. Per qualsevol dubte o petició sobre facturació, es podrà dirigir al nostre departament d’atenció al client. 

SASECTUR SAU (Centre Esportiu de Sant Julià) compta amb el protocol de seguretat de pagament que garanteix:

a) Que el Client està comunicant les seves dades al servidor de SASECTUR SAU (Centre Esportiu Sant Julià) i no per qualsevol altre.

b) Que entre el Client i el servidor de SASECTUR SAU (Centre Esportiu de Sant Julià) les dades es transmeten xifrades, evitant la seva possible lectura o manipulació per tercers.

SASECTUR SAU (Centre Esportiu de Sant Julià) no té accés ni emmagatzema dades sensibles relatives al mitjà de pagament utilitzat pel client. Únicament l’entitat corresponent processadora del pagament té accés a aquestes dades a mode de gestió dels pagament i cobraments.

 

Disposició de serveis

Una vegada realitzada la contractació dels serveis oferts per SASECTUR SAU (Centre Esportiu de Sant Julià), el Client tindrà que adreçar-se, físicament per telèfon o per correu electrònic amb el servei d’atenció al client per acabar d’ultimar necessitats d’alta així com per facilitar-li productes derivats de la seva contractació, en cas necessari (targetes d’accés).

Si hagués alguna incidència amb la contractació dels serveis o les necessitats complementàries, SASECTUR SAU (Centre Esportiu de Sant Julià) informaria adequadament al Client.

 

Queixes i reclamacions

El Client haurà de contactar amb SASECTUR SAU (Centre Esportiu de Sant Julià), a través dels mitjans indicats al inici de la Política de Vendes, per manifestar les seves queixes i reclamacions, comprometent-se SASECTUR SAU (Centre Esportiu de Sant Julià) a atendre-les el més aviat possible i, en qualsevol cas, en el termini d’un mes des de que són presentades.

 

Legislació aplicable i jurisdicció

La Política de Vendes es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació andorrana.

En el suposat de que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació i/o aplicació de la Política de Vendes, els Jutjats competents seran els que disposi la normativa aplicable en matèria de jurisdicció competent de consumidors i usuaris.

Fes m'agrada

Centre Esportiu
Segueix-nos

Club Esportiu
Segueix-nos

Club Esportiu
Segueix-nos

Segueix-nos

TOP